Híreink 2012-ben...

BBKE logó

Magyarok a világ vegyifegyver ellenőrzésében
Címmel Dr. Meglécz Miklós nyá. ezredes úr tart előadást.

A rendezvény helye: HONVÉD KULTURÁLIS KÖZPONT (Budapest XIV. Stefánia út 34-36.) Gobelin  terem Ideje: 2012. december 6. 17 óra

Az előadás tervezett időtartama egy óra. Az azt követő kérdések megválaszolása után a rendezvényünk egy közösen elköltött vacsorával folytatódik a HKK éttermében. A fogyasztás közbeni bajtársi beszélgetés során mód és lehetőség nyílik majd arra, hogy elköszönjünk a szervezeti óévtől és megkezdjük az új év munkájának tervezését.Az éttermi fogyasztását mindenki maga rendezi.
Várjuk kedves tagtársaink és hozzátartozóik, valamint a téma iránt érdeklődő valamennyi vendégünk jelentkezését! Határidő 2012. december 05. 12 óra, elérhetőségünk bármelyikén. A programról a Facebook oldalon.


BBKE logó
 KÖZGYŰLÉS! 

A 2012. november 09-én megtartott elnökségi ülés határozata szerint, a Békefenntartók Bajtársi Közhasznú Egyesülete

KÖZGYŰLÉST hív össze
2012. november 30-án (péntek) 16 órára

a Honvéd Kulturális Központ (Budapest, Stefánia út 34-36.) Gobelin  teremébe.


Tervezett napirendi pontok:


Továbbá felkéte a Jelölő Bizottságot munkájának folytatására, és a megfelelő személyi javaslatok előterjesztésére. Egyesületünk Alapszabályában foglaltak szerint a három évvel ezelőtt megválasztott elnökség mandátuma 2012-ben lejár. A Közgyűlésnek meg kell választania az új elnökséget, vagy beosztásában meg kell erősítenie a korábban megválasztott személyeket!

Amennyiben a rendezvény kezdetekor a jelenlevők létszáma nem biztosítja a Közgyűlés határozatképességét, úgy a Közgyűlést az Egyesület Elnöke ismételten 2012. november 30-án 16.30-ra, ugyanazon napirendi pontokkal, ugyanabba a helyiségbe hívja össze, amely a megjelentek létszámától függetlenül határozatképesnek tekintendő.

Kérjük Egyesületünk tagságát, vegyenek részt a Közgyűlésen. Akadályoztatás esetén kérjük az Elnökséget értesíteni!

Arms Control

Gödöllői (volt) Csökkentési Hely látogatás
A Fegyverzet-ellenőri munkacsoport szervezésében, az elmúlt évek látogatásait folytatva, ez évben a választás Gödöllőre esett. Itt kezdtünk és a záró (hivatalos) csökkentést is ebben a városban hajtottuk végre
Időpontja: 2012. október 04–én (csütörtök)

Tervezett program:
    10:00	Megérkezés a gyárba (Utazás egyénileg)
				Visszatekintés a csökkentések végrehajtására
				Tájékoztató a gyár mai helyzetéről
				Rövid séta a gyár területén
    13:00	Elköszönés, indulás a városba
				Ebéd (Litauszki Jani szervezésében, önköltséges)
    15:00	Városnézés, hazautazás 
		
A program előkészítése és megszervezése érdekében (gyári beléptetés, étkezés stb,) regisztrációra van szükségünk. Kérjük, hogy a programra való jelentkezési szándékotokat e-mailen iroda(kukac)bbke.hu, vagy a 20-3267-339 telefonon 2012. szeptember 26-án 12.00-ig tegyétek meg!
Közeli hozzátartozókat, a fegyverzet-csökkentési események iránti érdeklődőket is szeretettel várunk rendezvényünkre!Látogatásról a Facebook oldalon.


Békenap

Megemlékezés a Nemzetközi Békenapról
 Köszöntünk Minden Tagtársunkat a Nemzetközi Békenap alkalmából. Az ENSZ által megjelölt eseményről Egyesületünk is meg kíván emlékezni.

A rendezvény helye: HONVÉD KULTURÁLIS KÖZPONT (Budapest XIV. Stefánia út 34-36.) Gobelin  terem Ideje: 2012. szeptember 27. 17 óra

A megemlékezést Udvardy Endre nyá.mk.alezredes, egyesületünk elnöke tartja. Őt Magyar István alezredes a témához kapcsolódó előadása követi, a Nyugat-Szudánról és a térségben folyó konfliktuskezelő, béketámogató tevékenységről.
A megemlékezést és az előadást követően lehetőség van a résztvevőknek egy pohár friss kávé mellett egy kis közös, bajtársi beszélgetésre.
Tisztelettel és szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!Megemlélezésről a Facebook oldalon.


BBKE logó

Missziós történetek - előadássorozat a Honvéd Kulturális Központ (Budapest, Stefánia út 34-36.) szervezésében.

* 2012.május 31. 17.00
Téma: Az Európai Unió béketámogató missziója Kongóban
Előadó: Török László alezredes

* 2012. június 07. 17.00
Téma: Az arab államok forradalomhulláma és annak kihatásai a Közel-Kelet biztonságpolitikájára, különös tekintettel az arab-izraeli viszonyra
Előadó: Dr Csejtey István, a Külügyi Társaság elnöke

Az előadásokat követően kíváló lehetőség nyílik kérdések megválaszolására és rég nem látott bajtársainkkal egy kis közös beszélgetésre.
Kérünk minden érdeklődőt, hogy részvételi szándékukat - legkésőbb a rendezvényt megelőző napon - a terem előkészítése érdekében előre jelezzék!

KEMPP

Minden évben május végén ünnepeljük a

 Békefenntartók Napját 

Ebből az alkalomból a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete és a Katonai Emlékpark Pákozd (KEMPP) közös ünneplésre, valamint baráti találkozóra hívja és várja a nemzetközi békefenntartásban részt vett bajtársakat 2012. május 26-án Pákozdra, a Katonai Emlékparkba A részletes program és tájékoztató >> ITT << található!

Szeretettel várjuk a békefenntartásban korábban, vagy jelenleg részt vevő hivatásos, és szerződéses katonákat, rendőröket, pénzügyőröket, és polgári személyeket is!

További információ Facebook oldalon.

BBKE logó
 KÖZGYŰLÉS! 

A február 17-én megtartott Közgyűlé- sünkön hozott határozatok alapján, az Elnökség április 16-i állásfoglalása szerint - szakértői csoportunk bevonásával - tovább folytattuk a 2012. január elején életbe lépett Egyesülési Törvény értelmezését és az Egyesületünk Alapszabályának módosításának előkészítését.
A javaslatok kidolgozása megtörtént és az elfogadásra javasolt új Alaszabályunk - vitaindítónak - >>ITT<< megtekinthető.
Az okmány végső formába öntése és tagságunk általi elfogadásására Alapszabályunk értelmében a Közgyűlés jogosult. Ennek megfelelően, és értelmében az Egyesület Elnöke Közgyűlést hív össze
2012. május 17-én (csütörtök) 16:30 órára

a Honvéd Kulturális Központ (Budapest, Stefánia út 34-36.) Gobelin  teremébe.

Tervezett napirendi pontok:

 • Az új Egyesülési Törvény szerinti Alapszabály módosításainak megbeszélése, annak módosításáról szóló határozat meghozatala;
  Előterjeszti: Udvardy Endre nyá.alez.
 • Az Egyesület közhasznúsági jelentésének elfogadása;
  Előterjeszti: Udvardy Endre nyá.alez.
 • Szervezeti élettel kapcsolatos kérdések megbeszélése;
  Előterjeszti: Komka Béla nyá.alez.

Felkérjük Egyesületünk tagságát, a téma fontosságára való tekintettel, az új Alapszabály tervezetet előzetesen megísmerve, vegyenek részt a Közgyűlésen. Előzetes véleményiket tegyék közzé a FÓRUM-on!

Akadályoztatás esetén kérjük az Elnökséget értesíteni!

Amennyiben a rendezvény kezdetekor a jelenlevők létszáma nem biztosítja a Közgyűlés határozatképességét, úgy a Közgyűlést az Egyesület Elnöke ismételten 2012. május 19-én 17.00-ra, ugyanazon napirendi pontokkal, ugyanabba a helyiségbe hívja össze, amely a megjelentek létszámától függetlenül határozatképesnek tekintendő.

BBKE logó

Közgyűlésünk 2012. február 17-én elfogadta az Elnökség beszámolóját a 2011. évi munkáról és az Egyesület 2012. évi munkatervét. A tervezett mapirendtől eltérően az Elnökség tagjainak újjáválasztása nem történt meg, erre - mandátumuk lejártakor - 2012 őszén kerül sor.
  A Közgyűlés az elnökség munkájának segítése céljából munkacsoportot hozott létre Borsche Károly nyá. ezredes bajtársunk vezetésével, a 2012. január 01-én életbe lépett új Egyesülési Törvény előírásainak tanulmányozására, az Alapszabályunk és a szervezeti életünk aktuális újragondolása, annak esetleges módosítása céljából. A csoport a feladatait április 30-ig kell, hogy elvégezze!
  Továbbá felkéte a Jelölő Bizottságot munkájának folytatására, a módosított Alapszabálynak megfelelő személyi javaslatok előterjesztésére.
  A módosított Alapszabály és az Elnökség újjáválasztására összehívandó Közgyűlés(ek) időpontját az Elnökség határozza meg. Azokra várhatóan 2012. április és október hónapokban kerül sor.
A 2011. évi Beszámoló és a 2012. évi Munkaterv az ELÉRHETŐSÉG menüpontnál található.

BBKE logó
  KÖZGYŰLÉS! 

Egyesületünk Alapszabályának 5.§-ban meghatározott éves Közgyűlésünk tervezett időpontja:
2012. február 17-én (péntek) 15 óra

a Honvéd Kulturális Központ (Budapest, Stefánia út 34-36.) Gobelin  teremében.

Tervezett napirendi pontok:

 • A beszámoló a 2011. évi munkáról és a 2012. évi munkaterv megvitatása;
 • Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság újraválasztása

Felkérjük Egyesületünk tagságát, hogy aktivitásukkal segítsék a Közgyűlés előkészítését és jelenlétükkel járuljanak hozzá annak eredményességéhez. A napirendhez tartozó kérdések megvitatásához használják a FÓRUM-ot és e-mail címük pontosításával tegyék lehetővé az előzetes előkészítő anyagok elektronikus úton történő eljuttatását.
   A Közgyűlésre szóló Elnökségi meghívó >>ITT<< tekinthető meg.

Hejce 2012

Hejcei megemlékezés 2012.
   A szlovák hadsereg történetének legsúlyosabb katasztrófájára, a hat esztendővel ezelőtti, negyvenkét halálos áldozattal járó hejcei repülőgép-szerencsétlenségre és az áldozatokra emlékeztek a tragédia évfordulóján, a határ menti községben január 19-én.
A megemlékezésről szóló riportok >>ITT<< és >>ITT<< tekinthetők meg.

BBKE logó
Elnökségi ülés

Egyesületünk elnöksége 2012. január 11-i ülésén, két napirendi pontot tárgyaltak meg:

 1. az Egyesület 2011. IV. negyedévi tevékenységének értékelése;
 2. az Egyesület 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló, a 2012. évi munkaterv és az éves Közgyűlés előkészítésének feladatai.

Az elnökségi ülésről szóló tájékoztató >>ITT<< tekinhető meg.

2011. évi híreink az ARCHÍVUM-ban és >>ITT<< tekinhető meg.