Híreink....

Üdvözlet 2014

Évzáró 2015

ÉVZÁRÓ RENDEZVÉNY

A Békefenntartók Bajtársi Egyesülete 2015. december 10-én tartotta az évzáró összejövetelét, melyen az egyesület elnöke értékelte a 2015. év feladatainak végrehajtását és tájékoztatást adott a 2016. évre tervezett rendezvényekről főbb eseményekről. A rendezvényen a tagságon kívül részt vettek az Afrika klub tagjai is. Az egyesületi tagok és meghívottak a hivatalos részen túl, vacsora elfogyasztása után baráti beszélgetéssel, élmények felidézésével készültek fel a karácsonyi ünnepekre és az új esztendőre.

Képek a megemlékezésről

BBE logó

Évzáró összejövetel
Egyesületünk évzáró összejövetelét 2015. december 10-én (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel a Honvéd Kulturális Központ REGIMENT étteremben különtermében (1143 Budapest, Stefánia út. 34-36.) tartjuk.
Minden tagunkat és hozzátartozóját várjuk szeretettel! Részvételetekre feltétlenül számítunk, és várjuk javaslataitokat a jövő évi rendezvényekkel kapcsolatban is!
Visszajelzéseket Hanuska Miklós, vagy Varró Ferenc részére küldjétek!
Az évzáró vacsora a Facebook-on


BBE logó

Missziós történetek - előadássorozat a Honvéd Kulturális Központ (Budapest, Stefánia út 34-36. Pódium bár) szervezésében.

Időpont: 2015. október 29. 17.00
Téma: Háborúk és válságok- 2015: Globális migrációs kihívások
Előadó: Dr. Isaszegi János nyá. vezérőrnagy PhD, háborús hadműveleti szakértő, c. egyetemi tanár

Az előadás része legújabb könyvének bemutatója is. A 21. század élettérháborúi a földért, a vízért, az élelemért, a ...létezésért című könyve napjaink legsúlyosabb válságövezeteit és háborúit mutatja be.
A belépés díjtalan! Minden érdeklődőt szeretettel várunk a rendezvényre! A program a HKK honlapján és a Facebook oldalon.


Megemlékezés 2015

NEMZETKÖZI BÉKENAP - MEGEMLÉKEZÉS
2015. szeptember 19.

A Béke Nemzetközi Napjára emlékeztünk Pákozdon. A Békefenntartók Bajtársi Egyesülete meghívásának eleget tévet a rendezvényen számos volt, missziót megjárt katona mellett, a Lokálpatrióták Egyesülete és a Balassi Bajtársi Egyesület is itt ünnepelte meg a Béke Nemzetközi Napját. A Katonai Emlékparkban megtartott ünnepségen Radnóti "Himnusz a békéről" című versét szavalta el Herdics Antal, ezt követően Erdős László szólt a Béke Napjának létrehozásáról , az ez évi főtitkári jelmondat jelentőségéről, majd Módos István tolmácsolásában, felolvasásra került az ENSZ főtitkárának, e napra írt üzenete. Az érintett egyesületek és missziót megjártak üzeneteit Dr Botz László, Tömösváry Zsigmond és Sásik László mondták el, melyek végső konklúziója az volt, hogy a békéért nem csak szót kell emelni, hanem tenni is kell. Hanuska Miklós, a Békefenntatók Bajtársi Egyesületének elnöke zárszava után a résztvevők elhelyezték a megemlékezés virágait.

Képek a megemlékezésről

Internatipnal Day of Peace

NEMZETKÖZI BÉKENAP - MEGEMLÉKEZÉS
Katonai Emlékpark Pákozd 2015. szeptember 19. 12 órától

A Békefenntartók Bajtársi Egyesülete megemlékezést tart a Nemzetközi Békenap alkalmából, melyre szertettel vár minden érdeklődőt!

Nemzetközi Békenap 2015 Képek a megemlékezésről

BBE logó
Rákosmente

Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok
A Békefenntartók Bajtársi Egyesülete csatlakozik a Budapest XVII. Kerületi Rákosmente Önkormányzat rendezvényéhez. A program során lehetőség nyílik számunkrais bemutatni a missziók teljesítése során kapott tárgyakat, használati eszközöket, kitüntetéseket zászlókat, és a missziós tevékenységet az érdeklődő fiatalok számára.

Ideje: 2015. júmius 12-14.

Helye: XVII. kerületi Rákos patak mellett

Tisztelettel kérünk minden, a tevékenységben érintett volt és jelenlegi bajtársunkat, hogy a rendezvény keretében látogasson el a programra és nézze meg standunkat! Biztosak vagyunk abban, hogy rövid élménybeszámolók és beszélgetések sora fog kialakulni az asztalunknál!
Olyan aktív személyek jelentkezését is várjuk, akik 10.00 és 15.00 között pár órát el tudnak tölteni velünk, szóval tartva - személyes élményeikről beszámolva - a standunkat látogató felnőtteket és gyerekeket.

További információ a IV.RHRKN honlapján
és a Rákosmente TV riportjában


BBE logó

Helyőrségi Tavaszi Szemle - 2015. május 30.
A fővárosban, a Hősök terén ismét megrendezésre került a Helyőrségi Tavaszi Szemle a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség dandár szervezésében. A rendezvényt Dr.Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök nyitotta meg. A díszmenetet a különleges díszelgő csoportok- és a Budapest, Pozsony, Prága, Bécs és Varsó zenés alaki bemutatója követte. A Városligetben gyermekprogramok keretén belül haditechnikai bemutatón túl még számtalan érdekes dolog várta az érdeklődőket. A Városligetben berendezett sátrakban a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ) és a Békefenntartók Bajtársi Egyesülete kiállítását Dr.Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök és számos érdeklődő is felkereste. A rendezvény a Katonazenekar műsorával fejeződött be.
A Honvédelem és Kiséri-Nagy Ferenc képei

KEMPP

BÉKEFENNTARTÓK NAPJA - Katonai Emlékpark Pákozd
2015. május 27. - A Honvéd Vezérkar szervezésében, a Békefenntartók napja alkalmából rendezett megemlékezésen a Békefenntartók Bajtársi Egyesülete tagságának képviseletében részt vettünk és koszorút helyeztünk el a pákozdi katonai emlékparkban álló emlékművön. Emlékeztünk és fejet hajtottunk a hősök előtt, akik életüket áldozták a békéért.
A Honvédelem riportja, és Kiséri-Nagy Ferenc képei

BEOSZ

Megemlékezés a Hadtörténeti Intézet és Múzeum udvarán
2015. május 19. - A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ) megemlékezést és koszorúzást tartott a világháborúkban elesett Hős katonák és áldozatok, valamint a missziókban Hősi halált halt bajtársaink emlékére A megemlékezésen a Békefenntartók Bajtársi Egyesülete képviseletében vettünk részt.
A megemlékezés a Facebook-on

BEOSZ

BEOSZ Küldöttgyűlés - 2015. április 21.

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének (BEOSZ) Küldöttgyűlésen tagszervezetenként, tagszövetségenként 1 fő küldött vett részt, így a Békefenntartók Bajtársi Egyesülete is képviseltette magát. A Közszolgálati Egyetem dísztermében a 25 éves jubileumhoz méltóan megemlékeztek az alapítástól napjainkig eltelt időszak főbb eseményeiről, majd elismerések átadására került sor az érintett katonai szervezetek vezetői részéről. A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének elnöke, Kelemen József nyá. altábornagy a szövetség évfordulós emlékplakettjét adományozta a kiemelt munkát végzett bajtársaknak. Az elismerések átadása után a Szövetség elnöke értékelte a 2014. év feladatait, meghatározta a 2015. év fő tevékenység irányát,.a szakirányú referens ismertette a 2014. év pénzügyi elszámolását és a 2015. év pénzügyi tervét. A küldöttgyűlés az előterjesztéseket vita után elfogadta.

ICCS

Koszorúzás a Vietnamban elesett magyar katonák sírjánál

2015. április 07-én (kedd) 11:45
(Budapest, Farkasréti temető 12/3-as parcella)
A Honvédelmi Minisztérium és a Belügyminisztérium közös szervezésében a Magyar-Vietnami Baráti Társaság Nemzetközi Ellenőrző és Felügyelő Bizottsága tagozatának meghívására a Békefenntartók Bajtársi Egyesülete tagságának nevében koszorút helyeztünk el a Vietnamban elesett Cziboly Csaba tartalékos százados és Dylski Aurél határőr őrnagy hősi halottaink sírjánál.
A megemlékezés a Facebook-on


BBE logó

   K Ö Z G Y Ű L É S !  


Békefenntartók Bajtársi Egyesületének Közgyűlése
2015. március 19-én (szerda) 16:30 óra


Helye: 1087. Budapest Kerepesi út 29/B (volt Szalvay Mihály Laktanya) alatti bázisunk nagyterme (VII. ép. I. emelet)

Tervezett napirendi pontok:

  1. Beszámoló az Egyesület 2014-ben végzett tevékenységérőlés annak a közgyűlés általi elfogadása (Hanuska Miklós nyá.alez.)
  2. Beszámoló az Egyesület 2014. évi költségvetési tervében foglaltak végrehajtásáról és annak a közgyűlés általi elfogadása (Herdics Antal nyá.alez.)
  3. Az Egyesület 2015. évi munkatervének ismertetése és a közgyűlés általi elfogadása (Hanuska Miklós nyá.alez.)
  4. Az Egyesület 2015-es évi gazdálkodási tervének ismertetése és a közgyűlés általi elfogadása (Herdics Antal nyá.alez.)
  5. Tájékoztató az egyesület szervezeti életével kapcsolatos kérdésekről (Komka Béla nyá.alez.)
  6. Az Egyesület elnökségének kiegészítése, az új ügyvezető alelnök megválasztása (Ávéd Mária nyá.mk.alez.)

Amennyiben az összehívott Közgyűlés létszáma a meghatározott időben nem éri el a szavazatképességet, úgy az Egyesület elnöke változatlan napirendi pontokkal és elrendelt helyen megismételt közgyűlést hív össze 2014. március 19-én 17.00-ra. Az ismételten összehívott Közgyűlés a jelenlevők létszámától függetlenül szavazatképesnek minősül!

Felkérjük Egyesületünk tagságát, hogy jelenlétükkel járuljanak hozzá a közgyűlés eredményességéhez. Távolmaradást kérjük előzetesen jelezni elérhetőségünk bármelyikén!

A Közgyűlés Facebook-on

BBE logó

Missziós történetek - előadássorozat a Honvéd Kulturális Központ (Budapest, Stefánia út 34-36. Goblein terem) szervezésében.

Időpont: 2015. február 26. 17.00
Téma: Ukrajna, Oroszország és „mások” háborúja, egy évvel a Majdan-téri események után
Előadó: Dr. Isaszegi János nyá. vezérőrnagy PhD, háborús hadműveleti szakértő, c. egyetemi tanár

A belépés díjtalan! Minden érdeklődőt szeretettel várunk a rendezvényre! A program a HKK honlapján és a Facebook oldalon.


BBE logó

Mindenki Hadtudománya Szabadegyetem - a Honvéd Kulturális Központ (Budapest, Stefánia út 34-36. Goblein terem) szervezésében.

Időpont: 2015. február 12. 17.00
Téma: A vegyifegyverek leszerelésének kérdése
Előadó: Dr. Meglécz Miklós ny. ezredes, Csc

A belépés díjtalan! Minden érdeklődőt szeretettel várunk a rendezvényre!
A program a HKK honlapján


BBE logó
XIII logó

XIII. Kerületi Civil Szervezetek Napja
A Békefenntartók Bajtársi Egyesülete csatlakozik a Budapest XIII. Kerületi Önkormányzat rendezvényéhez, ahol a kerület civil szervezetei börze keretében standokon és kiállításon keresztül mutatják be a lakosság részére tevékenységüket.

Ideje: 2015. január 31-én 10:00 - 17:00

Helye: Angyalföldi József Attila Művelődési Központ
Beszámoló a rendezvényről


BBE logó

Missziós történetek - előadássorozat a Honvéd Kulturális Központ (Budapest, Stefánia út 34-36. Goblein terem) szervezésében.

Időpont: 2015. január 29. 17.00
Téma: Irak és az Iszlám Állam - harc a túlélésért
Előadó: Dr. Isaszegi János nyá. vezérőrnagy PhD, háborús hadműveleti szakértő, c. egyetemi tanár

Az előadás része egy könyvbemutató is, ahol a Zrínyi Kiadó által megjelentetett Homokvihar Bagdadban című könyv szerzőivel, Torma Bélával és Wagner Péterrel beszélget Dr. Isaszegi János.
A belépés díjtalan! Minden érdeklődőt szeretettel várunk a rendezvényre! A program a HKK honlapján és a Facebook oldalon.


BBE logó

Mindenki Hadtudománya Szabadegyetem - a Honvéd Kulturális Központ (Budapest, Stefánia út 34-36. Goblein terem) szervezésében.

Időpont: 2015. január 8. 17.00
Téma: Az I. világháború haditengerészeti hadviselése
Előadó: Solymos András ny. alezredes, PhD

A belépés díjtalan! Minden érdeklődőt szeretettel várunk a rendezvényre! A program a HKK honlapján.