Az Egyesület honlapja

BBE logo
A Békefenntartók Bajtársi (Közhasznú) Egyesületének új honlapja 2010. január 08-án kezdte meg működését. Tagjaink és az érdeklődők a honlapról (is) értesülhetnek aktuális programjainkról és tarthatnak kapcsolatot az Egyesülettel. A Vendégkönyvben munkánkkal kapcsolatban bárki kifejtheti véleményét. A FÓRUM-ban regisztráció után lehet érdemi eszmecserét folytatni.
Egyesületünkben két munkacsoport működik, amelyek önálló weboldallal is rendelkeznek. Szándékaink szerint a Fegyverzet-ellenőri munkacsoport weboldala foglalkozik tematikusan a CFE Szerződés, valamint a bizalom- és biztonságerősítő intézkedések végrehajtásával kapcsolatos tevékenység megismertetésével, az elért eredményekkel és az aktuális feladatokkal. Az Almanach munkacsoport weboldalán találhatjuk „A magyar béketámogatás első száz éve” című almanach, valamint a polgári társadalom részére a konfliktuskezelésben, a béketámogató műveletekben részt vevő magyar erőkről egy méltó kiadvány megjelentetésével kapcsolatos előkészítő munka menetét és eredményeit.

Aktualitások...

BBE logó

Hanuska Miklós egyesületi elnök elhalálozása miatt a működőképesség biztosítása érdekében szükségessé vált az elnök személyének a megválasztása. A közgyűlés 2019. január 17.-ei ülésén egyhangú szavazattal megválasztotta Varró Ferenc nyá. ezredest (az egyesület volt ügyvezető alelnökét) a Békefenntartók Bajtársi Egyesület elnökének. Az elnökség tagok megválasztása következő közgyűlésen történik!


Együttműködési megállapodás
A Felderítők Társasága Egyesület 2016. február 29-én tartotta az éves beszámoló és a feladatszabó közgyűlését. A közgyűlésen, előzetes kidolgozás, egyeztetés után, külön napirendben rögzítettek szerint - Együttműködési megállapodást írt alá a Felderítők Társasága Egyesület és a Békefenntartók Bajtársi Egyesülete. A megállapodás alapján az együttműködés alapvetően kiterjed az egyesületek rendezvényeinek rendszeres látogatására, a publikált kiadványokról történő kölcsönös tájékoztatásra, a felderítéssel és a békefenntartással kapcsolatos muzeális értékű dokumentumok és tárgyi emlékek felkutatására, értékelésére és megőrzésére, a felek közötti információ cserére, továbbá a szakterületeket érintő tudományos munkára.

Progjamjaink...

LÁSD A HÍREKNÉL...